Kantelpunten

Verduurzaming versus groei, on-site versus online, inclusie versus polarisatie en werk versus leven. Dit waren een aantal kantelpunten die onderzocht werden tijdens het Museumcongres 2022, waar ruim 500 professionals uit de museumwereld samen kwamen in Rotterdam. Artifex fungeerde tijdens dit evenement als inhoudelijke sparringpartner voor de Museumvereniging en vertaalde de programmawensen naar een productieplan dat perfect aansloot op de doelen van het congres. Daarnaast was Artifex verantwoordelijk voor de productie en uitvoer in aanloop naar het evenement en op de dag zelf.

Doelen en programmering

Het doel van het congres was om een waardevol platform te bieden aan museummedewerkers om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Belangrijke speerpunten in het programma waren: het uitwisselen van kennis over trends en ontwikkelingen, het delen van praktische en operationele kennis en het faciliteren van ontmoeting en gesprek. Samen met de Museumvereniging toetste Artifex de verschillende programmaonderdelen op inhoud en vorm en vertaalde deze naar een passend programma voor de deelnemers, waarbij Artifex zowel verantwoordelijk was voor de productionele afstemming als de communicatie van het event.

Het programma

Het meerdaagse programma bestond uit verschillende programmaonderdelen: van inspirerende keynotes, tot podcasts, deelsessies en workshops waar kennisuitwisseling en dialoog steeds centraal stonden. Daarnaast was er een uitgebreid directeurenontbijt en werd het programma compleet gemaakt met exclusieve rondleidingen in diverse musea en een uitgebreid avondprogramma in de Kunsthal. Rotterdam was de trotse gastheer van het congres en stelde verschillende culturele locaties open. Het event werd afgetrapt in het Luxor Theater, waarna de activiteiten zich vervolgden in de Kunsthal, Het Nieuwe Instituut, het Natuurhistorisch Museum en Depot Boijmans.

Expertise van Artifex

Artifex heeft zijn brede expertise ingezet tijdens dit evenement en was onder meer verantwoordelijk voor de afstemming met de verschillende locaties, als de techniek, het decor, de logistieke planning van de op- en afbouw en het coördineren van vrijwilligers en bezoekers. Naast deze productionele taken heeft Artifex zich ook gebogen over alle communicatie-uitingen van het congres. Met het oog op duurzaamheid werden bijna uitsluitend online communicatiemiddelen ingezet. Artifex ondersteunde de Museumvereniging in het schrijven van programmateksten voor de website, diverse mailingen, de communicatie rondom het programma en het verzamelen van tekst en beeld. De brede expertise van Artifex heeft geleid tot een succesvol congres. Van event management, technische productie, uitvoerend producent tot communicatie, programmering en hospitality: Artifex ondersteunt van A tot Z.

ToegepasteExpertise

Dit is het belangrijkste onderdeel dat wij van A tot Z hebben uitgevoerd.

    Samenwerken?
    Bel ons!