Off the beaten track

In opdracht van gebiedsmarketingorganisatie Marketing Groningen organiseerde Artifex een masterclass arrangementenontwikkeling voor Groninger ondernemers.

Wintercampagne en expositie

Marketing Groningen benaderde Artifex om Groninger ondernemers te ondersteunen bij het maken van een mooi en aantrekkelijk aanbod van arrangementen, in lijn met het thema van de wintercampagne van Marketing Groningen ‘Off the Beaten Track’ en de Rolling Stones-expositie in het Groninger Museum.

Creatieve brainstorm en masterclass

Artifex organiseerde een inhoudelijke masterclass voor een breed scala aan ondernemers uit Groningen over arrangementsontwikkeling. We matchten ondernemers op basis van hun organisatiesoort en doelgroep, en begeleidden deze groepen tijdens een creatieve brainstorm om ideeën te genereren voor gezamenlijke arrangementen. De bedachte arrangementen werden vervolgens gepitcht. Daarnaast produceerden we een handleiding met tips voor ondernemers om aantrekkelijke en succesvolle arrangementen op te zetten, die ondernemers na de masterclass bij de uitwerking van hun concepten in konden zetten.

Versterking campagne en expositie

Artifex zette haar expertise op het gebied van arrangementontwikkeling in om een campagne van Marketing Groningen en expositie van het Groninger Museum te versterken en de Martinistad nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De creatieve masterclass gaf ondernemers ondersteuning, inspiratie en informatie over een praktijk die nieuw voor hen was. Daarnaast was het een waardevol netwerkmoment, waar ondernemers aan elkaar koppelde en samenwerking bevorderde. Iets dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst zeker nog zijn vruchten af gaat werpen.

ToegepasteExpertise

Dit is het belangrijkste onderdeel dat wij van A tot Z hebben uitgevoerd.

    Samenwerken?
    Bel ons!