In opdracht van een samenwerkingsverband van De Museumvereniging, de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten, Cinekid en CPNB lanceerde Artifex in 2019 KidsCultuur, een gezamenlijke platform voor cultureel aanbod voor kinderen in de middenklasse tussen 4 en 12 jaar.

Culturele uitjes stimuleren

Het samenwerkingsverband van De Museumvereniging, de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten, Cinekid en CPNB heeft als doelstelling om kinderen uit de middenklasse van 4 t/m 12 jaar meer culturele uitjes te laten ondernemen. In dit kader gaven zij Artifex de opdracht een online platform te ontwikkelen. Daarnaast kreegt Artifex de opdracht om bij te dragen aan de communicatie richting potentiële financiers.

KidsCultuur

Artifex liet het aanbod van de vier culturele partners samenkomen op KidsCultuur. De vormgeving van de website en de ontwikkeling van de bijbehorende huisstijl werd geheel door Artifex verzorgd. Om het publiek voorafgaand aan de officiële start in 2020 een voorproefje te geven van KidsCultuur, lanceerden we een mini-campagne rondom de herfstvakantieperiode. Daarnaast hielp Artifex de toekomst van KidsCultuur te bestendigen door een strategisch driejarenplan ten behoeve van een financieringsaanvraag te schrijven.

Resulaten

Artifex zette een stap om de gevoelsmatige drempels voor ‘cultuuraankopen’ van ouders in de middenklasse te verlagen door ze met KidsCultuur met cultureel aanbod te verbinden. KidsCultuur werd als sterk eigen merk neergezet; een goede basis om zich door te ontwikkelen tot een kwaliteitskeurmerk voor laagdrempelige culturele uitjes. Met het driejarenplan en de mini-campagne als casus gaf Artifex de samenwerkingspartners sterke communicatiemiddelen richting (toekomstige) financiers.

ToegepasteExpertise

Dit is het belangrijkste onderdeel dat wij van A tot Z hebben uitgevoerd.

    Samenwerken?
    Bel ons!